شرکت طراحی و توسعه نرم افزار شیخ بهائي

سامانه مشاهده بارنامه ديجيتال صادر شده در شركت هاي حمل و نقل مجهز به نرم افزار صدور بارنامه شيخ بهائي
در اين سامانه فقط بارنامه هايي كه تاريخ صدور آنها تا پنج روز پيش باشد در دسترس است
امروز : شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳